Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk

 

Passend Onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop gezorgd wordt dat alle kinderen binnen het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. ĎIeder kind het onderwijs dat past bij wat hij of zij nodig heeft!í

Dit filmpje geeft in 3 minuten een beeld van wat Passend Onderwijs inhoudt.

 

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder Urk wordt gevormd door de schoolbesturen (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio Noordoostpolder-Urk. Samen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor Passend Onderwijs voor  alle leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Op deze website vindt u informatie over de wijze waarop in onze regio Passend Onderwijs vorm krijgt.


 

NB: De reformatorische schoolbesturen maken geen deel uit van het samenwerkingsverband. Zij zijn aangesloten bij het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband primair onderwijs (www.refswvpo.nl ).

Goed onderwijs voor ieder kind!