Welkom op de website van Montessorischool Boven 't IJ

Iedereen is welkom!

Op deze website willen we iedereen informeren over onze school: 11e Montessorischool Boven ít IJ.
Naast de praktische informatie vindt u de actuele agenda, de jaarkalender en de laatste Nieuwsbrieven.
Op deze pagina vindt u ook de schoolgids, het schoolplan en de informatieboekjes en ouderkalenders van beide locaties.
Wilt u, na het bekijken van de website, uw kind aanmelden bij onze school, maakt u dan (telefonisch) even een afspraak met de directie.


Informatie ochtenden en rondleidingen 2018 - 2019

Graag verzoeken wij ouders zoveel mogelijk hun kinderen niet meer mee te nemen naar de informatieochtenden op de Azaleastraat aangezien deze heel druk bezocht worden. Wij hopen op uw begrip daarvoor!

Azalea


Donderdag 27 september van 9.00-10.30 uur
Dinsdag16 oktober van 9.00-10.30 uur
Donderdag 29 november van 9.00-10.30 uur
Dinsdag 5 februari van 9.00-10.30 uur
Vrijdag 1 maart van 9.00-10.30 uur
Dinsdag 9 april van 9.00-10.30 uur
Dinsdag 28 mei van 9.00-10.30 uur
Dinsdag 18 juni van 9.00-10.30 uur

Aanmelden: bij Judith Steinz via j.steinz@innoord.nl . Graag met vermelding van telefoonnummer en naam van zoon/dochter.


Informatie uurtje voor ouders die willen inschrijven voor de loting op Kampina:

Donderdag 13 september van 9 tot 10 uur
Maandag 15 oktober van 9 tot 10 uur
Woensdag 16 januari van 9 tot 10 uur
Maandag 25 februari van 9 tot 10 uur
Donderdag 4 april van 9 tot 10 uur
Maandag 27 mei van 9 tot 10 uur

Voorlichting en inschrijving Voorschool Kampina:

Woensdag 26 september van half 10 tot 10.15 uur
Donderdag 18 oktober van half 10 tot 10.15 uur
Donderdag 29 november van half 10 tot 10.15 uur

Woensdag 23 januari 'dag van de voorschool' van 9.30 tot 11.30 uur.
Woensdag 13 maart van 9.30 tot 10.15 uur.
Donderdag 9 mei van 9.30 tot 10.15 uur.
Donderdag 27 juni van 9.30 tot 10.15 uur.


Aanmelden: bij m.keijlard@innoord.nl Graag met vermelding van telefoonnummer en naam van zoon/dochter.

Klik op de volgende links (pdf) om de schoolgids, het schoolplan, het informatieboekje 2017 - 2018 Kampina of Azalea, Ouderkalender Kampina of Ouderkalender Azalea van 2017-2018 te lezen.

Schoolplan 2015 - 2019

Schoolgids Montessori Boven 't IJ

Ouderkalender 2018 - 2019 Kampina

Ouderkalender 2018 - 2019 Azalea

Informatieboekje 2018 - 2019 Kampina

Informatieboekje 2018 - 2019 Azalea

U kunt het schoolondersteuningsprofiel van onze school lezen door op de volgende link te klikken.

SOP 2017 - 2018Klachten en geschillen

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op de school van uw kind. In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van de school benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Stichting Openbaar Onderwijs Noord . Alle schoolbesturen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze klachtenregeling is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen blijven garanderen. U kunt deze klachtenregeling hier downloaden.

De stichting heeft ook een externe vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw Minke Fuijkschot van ABC Onderwijsadviseurs. U kunt bij haar terecht voor informatie over de klachtenregeling. Minke Fuijkschot is te bereiken via mfuijkschot@hetabc.nl of via 06 31631673.

De stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Dit is een onafhankelijke organisatie die juridische en administratieve ondersteuning verleent bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. U kunt deze commissie bereiken op Postbus 85191, 3508 AD te Utrecht. Het telefoonnummer is 030 2809590 of mail naar info@onderwijsgeschillen.nl .
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.onderwijsgeschillen.nl .WMKO-MO Tevredenheidsonderzoek

In de periode jan.-feb. 2015 hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8, en de ouders die zich daarvoor hadden opgegeven, twee digitale vragenlijsten over de school ingevuld. De ene lijst had als onderwerp Sociale veiligheid, de andere ging over de Kwaliteit van de school op allerlei gebieden.
Wilt u hier meer over lezen, klik dan op onderstaande link.

WMKO-MO Tevredenheidsonderzoek