Links voor ouders

Links voor ouders
kennisnet Algemene informatiesite voor het onderwijs
ouders.pagina.nl Doorlinksite voor ouders m.b.t allerlei onderwerpen over kinderen
minocw.nl Informatie voor ouders & Verzorgers van het ministerie van OC&W
owinsp.nl Inspectie van het onderwijs
onderwijs.pagina.nl Doorlinksite m.b.t onderwerpen over het onderwijs
www.nissewaard.nl De site van de gemeente Spijkenisse
www.my-college.nl   De site van My College
De Ring van Putten De site van O.s.g. De Ring van Putten
voo.nl Vereniging voor Openbaar Onderwijs
www.sksalleskids.nl Organisatie voor kinderopvang in Spijkenisse
ouderraden.nl Een site voor alle ouders die actief zijn op school
medezeggenschapsraden.nl Een informatiesite voor alle medezeggenschapsraden
www.kleinmaardapper-spijkenisse.nl Organisatie voor kinderopvang in Spijkenisse
www.swvkindkracht.nl De site van het samenwerkingsverband op Voorne Putten Rozenburg