Home
Actualiteiten
De School
Algemene informatie
Groep Nul Dribbel
Sport en Brede school
Medewerkers
Zorg op school
Interne begeleiding
--------------------------
Passend onderwijs
--------------------------
Schoolmaatschappelijk werk
--------------------------
Centrum jeugd en gezin
--------------------------
Ouderconsulent
--------------------------
Medezeggenschapsraad
--------------------------
Ouderraad
Nieuwsbrieven
Groepen
Links
Contact
Intern Westpunt
 
 
 Kalender  Fotoalbum
 
Home > Zorg op school > Interne begeleiding
Interne begeleiding

De interne begeleider, Janny de Mol, is een gespecialiseerde leerkracht die werkzaam is buiten de groep.

Zij begeleidt de leerkrachten bij het opstellen van handelingsplannen voor kinderen met leerachterstand/-voorsprong en/ of sociaal- emotionele problemen.

Zij doet individueel onderzoek bij leerlingen om de achterstand of de voorsprong te bepalen en geeft speciale leesbegeleiding aan zwakke lezers.

Zij onderhoudt oudercontacten wanneer het gaat om zorg. Kortom: de interne begeleider is de spil in de zorg, is verantwoordelijk voor de groepsbesprekingen die een aantal malen per jaar worden gehouden en onderhoudt de contacten met het schoolmaatschappelijkwerk, de schoolarts, andere scholen etc.

 

 

Voor informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Janny de Mol: demol@pcbwestpunt.nl

Haar werkdagen zijn dinsdag t/m vrijdag.

 

In verband met de Nationale voorleesdagen vindt u, als u hier klikt , een aantal leuke tips voor ouders

 

Voor informatie m.b.t. het afnemen van toetsen bij leerlingen met dyslexie kunt u hier klikken.

 

Informatie over 'Ambrasoft oefenmateriaal voor thuis' kunt u lezen als u hier klikt. 

 

Informatie over samenleesboeken en een speciaal zomerpakket

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Zoals u weet is het belangrijk, dat uw kind veel leeservaring opdoet en leesplezier krijgt.

Uitgeverij Zwijsen heeft voor school en thuis samenleesboeken op de markt gebracht.

Samenleesboeken bieden een combinatie van voorlezen en zelf lezen. Zij bevatten teksten op eenvoudig leesniveau, afgewisseld met teksten op een iets hoger leesniveau. Zo kunnen beginnende lezers met de hulp van een meer ervaren lezer als snel een echt verhaal lezen.

Dat komt het leesplezier ten goede.

Op de site http://www.zoleukislezen.nl/ (Zwijsen) kunt u zien hoe u voor thuis ook samenleesboeken kunt bestellen.

Leuke tips voor het samenlezen thuis en een overzicht met vragen kunt u downloaden.

 

Daarnaast is er voor de vakantieperiode voor de groepen 3 t/m 6 een speciaal zomerpakket verkrijgbaar. Dit zijn zomerse leesdoeboeken.

Een pakket bestaat uit 5 leesdoeboeken per leerjaar voor maar 14,95 per set.

 

Uit onderzoek is gebleken, dat kinderen tijdens de zomervakantie weinig lezen en daardoor zlefs n of twee AVI niveaus terugvallen. Dit wordt wel "de zomerdip" genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekker lange vakantie te blijven lezen.

 

Om de pakketten voor de zomervakantie nog binnen te hebben, is het belangrijk om te bestellen voor 29 juni a.s.  Als u via de site zoleukislezen.nl wilt bestellen, zal de vraag gesteld worden wie de schoolleverancier is. De schoolleverancier is Koks Gesto (KG Rolf).

 

10 tips voor samenlezen kunt u hier downloaden

de lesbrief voor samenlezen kunt u hier downloaden

vragen bij samenlezen thuis kunt u hier downloaden