Home
Actualiteiten
De School
Algemene informatie
Groep Nul Dribbel
Sport en Brede school
Medewerkers
Zorg op school
Nieuwsbrieven
Groepen
Links
Contact
Intern Westpunt
 
 
 Kalender  Fotoalbum
 
Home > De School
De School

Westpunt.....Je mag er zijn!

PC Basisschool Westpunt verzorgt het onderwijs in wijk- en educatief centrum Doorstroom onder het bevoegd gezag Stichting PCBO Rotterdam-Zuid. Het motto van de school is: JE MAG ER ZIJN! Hiermee bedoelen we niet alleen dat iedereen welkom is op school, maar willen we ook uitdragen dat ieder mens / ieder kind talenten heeft die we zo veel mogelijk willen ontwikkelen. We besteden naast de traditionele vakken als lezen, rekenen, taal en wereldoriëntatie dan ook veel aandacht aan de sociaal – emotionele ontwikkeling van de kinderen. Bovendien organiseren we verschillende naschoolse activiteiten, waaronder naschoolse sport de belangrijkste is. Op 1 oktober 2013 werd de school bezocht door 179 kinderen verdeeld over 8 groepen. Op 1 juli 2014 zit de school op 195 leerlingen.

De Voorschool/ groep nul Dribbel

Om de kinderen een ononderbroken leerlijn aan te bieden werken we sinds 2002 samen met peuterspeelzaal Dribbel. Dit samenwerkingsverband wordt de Voorschool genoemd. Er wordt gewerkt met de methode Piramide. In deze methode komen aan de hand van 12 thema's per jaar alle ontwikkelingsgebieden aan de orde. Speciale aandacht is er voor de taalontwikkeling. De methode kenmerkt zich verder door een duidelijke structuur en geeft kinderen de mogelijkheid om te leren zelfstandig keuzes te maken. Dit komt tot uiting in het gebruik van dagritmekaarten en het planbord.

Op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 – 8.45 uur is er spelinloop; alle ouder(s)/ verzorger(s) zijn dan van harte welkom in de klas van hun zoon / dochter om samen te spelen en contact te maken met de leerkracht, andere kinderen en hun ouders. Op de andere dagen wordt er gestart met de leeskring, om het lezen en taalontwikkeling te bevorderen.

Vanaf 1 November 2013 is de peuterspeelzaal Dribbel, groep nul geworden. Op deze wijze wordt er nog extra gewerkt aan de doorgaande lijn voor de kinderen. Naast vier dagdelen, gaan kinderen nu vijf dagdelen naar groep nul om extra vertrouwd te raken met school.   

Groep 3 tot en met 8

Net als in de Voorschool besteden we in de groepen 3 tot en met 8 veel aandacht aan de zelfstandigheid van kinderen om ze zo voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft deze zelfstandigheid tot gevolg dat we veel aandacht kunnen besteden aan de ontwikkeling van elk individueel kind. Om dit te bewerkstelligen maken we onder andere gebruik van een instructietafel, leerlingtutors en weektaken. Natuurlijk sluiten de moderne methoden, zowel de boeken als ook de computerprogramma's, die we gebruiken uitstekend aan bij deze manier van werken. Dat dit goede resultaten tot gevolg heeft, blijkt wel uit de uitstroomgegevens van de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs.

Ouderbetrokkenheid

In de afgelopen jaren wordt heel veel geïnvesteerd in ouderbetrokkenheid. Zonder de ouders kunnen we onze bovenstaande visie niet bereiken. Ouders zijn in de ontwikkeling van kinderen enorm van belang. Om deze betrokkenheid goed vorm te geven, beschikt de school over een medewerker ouderbetrokkenheid. Zij is dagelijks in de hal van onze school te vinden voor alle vragen waar ouders mee zitten. Tevens kan zij goed antwoord geven op onderwijsondersteunend gedrag aan kinderen en geeft zij informatie over diverse thuisprogramma's waar ouders mee kunnen gaan werken. Verder op deze website kunt u meer vinden over de medewerker ouderbetrokkenheid en haar taken.   

Overige informatie over onze school kunt u vinden in onze schoolgids .

Heeft u vragen over de school en/of wilt u een afspraak maken, neemt u dan vooral contact met ons op.

Namens het team,

Egbert Kollaard (directeur)

Ivo van Wijngaarden (directeur) 


Wijk- en educatief Centrum De Doorstroom

De Doorstroom

Wijk- en educatief centrum De Doorstroom is gevestigd aan de Foeliestraat 16. Vanaf schooljaar 2003-2004 zijn een aantal organisaties de samenwerking aangegaan tot deze brede school. Ook PC Basisschool Westpunt is één van deze organisaties en heeft jaren in een eigen gebouw aan de Foeliestraat 6 het onderwijs verzorgd. Nu is dit praktijkcollege “Accent”.

 

In wijk- en educatief centrum “De Doorstroom” zijn op dit moment de volgende organisaties te vinden, waar een verstrekkende samenwerking mee is.

-   PC Basisschool Westpunt verzorgt het onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar.

-   Groep Nul Dribbel zorgt voor de opvang van en begeleiding van kinderen van twee jaar en drie maanden 

    tot vier jaar.

 

Naast de twee organisaties zijn eveneens nog aanwezig:

- een schoolbibliotheek

- een multifunctionele aula

- een algemene vergaderruimte

- een gymzaal

- een ouderkamer

- spreekruimte van Weer Samen Naar school

 

                                                                                                              

 

 

Contactgegevens wijk- en educatief centrum De Doorstroom

Foeliestraat 16, 3193 TE Hoogvliet

 

P.C. Basisschool Westpunt                                            Groep Nul Dribbel                       

Tel: 010-4161435                                                           Tel nr. locatie: 010-4160745

fax: 010-4160224                                                           Plein Nul10

administratie@pcbwestpunt.nl                                           Klaasjezevensterstraat 6

http://www.pcbwestpunt.nl/                                              3193 TW Hoogvliet

                                                                                      Tel: 010-2956061

                                                                                      http://www.pleinul10.nl/   

 

Voor meer informatie over de Doorstroom kunt u contact opnemen met PC Basisschool Westpunt