Home
Actualiteiten
De School
Algemene informatie
Groep Nul Dribbel
Openingstijden en rooster
--------------------------
Inschrijven
Sport en Brede school
Medewerkers
Zorg op school
Nieuwsbrieven
Groepen
Links
Contact
Intern Westpunt
 
 
 Kalender  Fotoalbum
 
Home > Groep Nul Dribbel
Groep Nul Dribbel van start
Vanaf 1 november is de peuterspeelzaal Dribbel, GroepNul Dribbel geworden. GroepNul Dribbel bevindt zich in wijk- en educatief centrum ”Doorstroom” aan het eind van de gang. GroepNul Dribbel (van Plein Nul10) werkt intensief samen met PC Basisschool Westpunt. GroepNul Dribbel heeft een eigen lokaal, met een goed afgebakende speelplaats voor 2 groepen kinderen, met maximaal 16 peuters van 2 tot 4 jaar. De kinderen komen 5 dagdelen per week (3 ochtenden en 2 middagen).

Wat bieden wij:

  • Wij bieden vroeg- en voorschoolse educatie.

Wij doen dit volgens een speciale methode VVE piramide. Aan de hand van diverse thema’s wordt op een speelse manier de ontwikkeling in brede zin gestimuleerd.

Activiteiten:
Het lokaal is ingericht in hoeken zoals: huishoek, leeshoek bouwhoek en sommige hoeken worden veranderd indien dit van belang is voor een thema. Door middel van liedjes, boeken, een ontdektafel, knutselactiviteiten en allerlei spelmateriaal leren de peuters al spelend heel veel. Regelmatig is er een gezamenlijke activiteit met groep 1 en 2 van de Westpuntschool. 
Wilt u weten wat we nog meer doen? Komt u gerust eens langs om een kijkje te nemen, want het is teveel om op te noemen.

GroepNul Dribbel

Wijk- en educatief Centrum De Doorstroom

Foeliestraat 16

3193 TE Hoogvliet 

Tel: 010-4380745

dribbelpsz@pleinnul10.nl   


Informatie Groep Nul

Groep Nul kent vijf dagdelen in de week. De begeleiding in Groep Nul is in handen van een MBO- geschoolde medewerker van Plein nul10 en een HBO- geschoolde medewerker van Plein nul10.

De basisschool en Plein nul10 werken intensief samen aan een doorgaande leerlijn. De continuïteit van de VVE-methode is hiermee gewaarborgd en de ondersteuning/ zorg die op de basisschool geboden wordt, kan nu ook in de Groep Nul worden geboden. Ouders worden actief betrokken bij het leer- en ontwikkelingsproces van hun peuter. Peuters leren spelenderwijs de taal, rekenen en sociale vaardigheden. Het programma sluit aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoefte van uw kind en biedt hem of haar een passende uitdaging.


VVE Programma Piramide

VVE programma Piramide
Piramide is een Vroeg- en voorschools educatieprogramma en stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Van peuterspeelzaal tot en met groep 3 van de basisschool.

De Piramide-projecten
Piramide is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer. Naast sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, taal en rekenen, is er ook aandacht voor muziek, dans, beeldende activiteiten, ontdekken en buitenspelen. Jonge kinderen leren het meest van activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld en interesses.
Elk jaar staan dezelfde thema’s op het programma, steeds een op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen. In de projectboeken voor peuters, groep 1 en 2 worden de thema’s uitgewerkt. De projectboeken staan boordevol activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken. Daarnaast is er aanvullend materiaal. Piramide biedt ook volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van leidsters én de kinderen
.